Wij bieden gebruiksvriendelijke en op radar gebaseerde oplossingen voor niveaumeting. Wij bieden gebruiksvriendelijke en op radar gebaseerde oplossingen voor niveaumeting van chemicaliën, oliën en (afval)water.
Home / Nieuws & media / Monitoring oppervlaktewater - Waterschap Brabantse Delta
Staal Instruments | Oppervlaktewater Monitoring | Radar Level Sensor | Waterschap Brabantse Delta

Monitoring oppervlaktewater - Waterschap Brabantse Delta

Reden voor de tests

Een concrete aanleiding voor Brabantse Delta om op zoek te gaan naar een oplossing om extra metingen van het oppervlaktewaterpeil te kunnen realiseren is het intensiever monitoren van peilvakken. Op dit moment zijn er nog een groot aantal peilvakken waar de waterstand alleen incidenteel en handmatig kan worden gemeten. Vanuit het oogpunt van het naleven van de peilbesluiten is dit niet meer voldoende en is vastgesteld dat er minstens 70 nieuwe meetpunten moeten worden geïnstalleerd om de evaluatie van de peilbesluiten te verbeteren.

Volgens een eerste evaluatie van Brabantse Delta blijken de huidige meettechnieken daarvoor te duur te zijn, vooral vanwege de installatie- en beheerskosten.

Brabantse Delta stond er daarom voor open om samen met Staal instrumenten een uitgebreid proefproject op te zetten en uit te voeren om een nieuwe meettechniek te testen. Het betreft de draadloze radarmeting van Staal. De combinatie van contactloze radarniveaumeting, geïntegreerde telemetrie, batterijgevoed, prijs, installatie- en onderhoudsgemak wekte de interesse.

 

Proefopstelling en -locaties

De nieuwe meettechniek is door Brabantse Delta vergeleken met de huidige meettechnieken. Gedurende zes maanden zijn twee draadloze radarsensoren van Staal naast de bestaande meettechnieken geplaatst. Hiervoor zijn twee meetlocaties geselecteerd. Na deze meetperiode zijn de resultaten vergeleken en beoordeeld.

Op beide locaties was reeds meetapparatuur aanwezig en naast de Staal-radarmeting werd ook een drukopnemer (hydrostatische druksensor onder water) geïnstalleerd, zodat op beide locaties dezelfde referentie-meettechniek werd gebruikt.

Conclusies vergelijking van STAAL radar en drukopnemers door Brabantse Delta:

- Bij het Markiezaatsmeer is het gemiddelde verschil tussen de Staalradarmeting en de Pressure transducer 5,4 mm.

- Het gemiddelde verschil tussen de Staal en de E+WATER L is slechts 2,7 mm.

- De e+WATER L maakt gebruik van de plaatselijke luchtdruk.

- Opvallend hogere verschillen in maart. Dit zou het gevolg kunnen zijn van een verstopte luchtdrukmeter in de e+WATER L.

- Er is geen merkbare variatie of afwijking in een van de meetinstrumenten.

 

Conclusie en aanbevelingen waterschap Brabantse Delta

De radarmeter van Staal blijkt een instrument te zijn dat wat betreft nauwkeurigheid en betrouwbaarheid van de metingen voldoet aan de eisen van het waterschap. Gezien de nauwkeurigheid kan het niet alleen worden gebruikt voor het monitoren van waterstanden, maar kan het zelfs worden gebruikt voor het meten van overstorthoogten bij stuwen om lozingen te bepalen. Hiervoor is echter nader onderzoek nodig.

Bovendien is de Staal radarmeting een meetinstrument dat indien nodig eenvoudig kan worden geïnstalleerd en verplaatst: het is een kwestie van het apparaat losschroeven, ophangen op de nieuwe locatie en binnen een paar minuten is het apparaat weer volledig operationeel.

Bovendien zijn de meetgegevens van de Staal radarmeting in real-time beschikbaar. Dit betekent dat in real-time een fout of defect eerder wordt ontdekt door een gebruiker die de gegevens op elk gewenst moment kan bekijken. De druksensor bijvoorbeeld moet eerst worden uitgelezen voordat de gegevens beschikbaar zijn en vervolgens worden gecompenseerd met de luchtdruk.

Het enige punt van kritiek is dat de radarmeting van de Staal minder robuust is dan de manier waarop de huidige drukopnemers zijn gemonteerd, waardoor deze gevoeliger is voor vandalisme. Omdat de Staal boven het wateroppervlak hangt en de drukopnemers in een stilstaande put zijn gemonteerd, heeft de Staal ook meer invloeden van buitenaf, zoals golfslag, en is er een wat grotere fluctuatie in de meetreeks.

Dit heeft echter geen invloed op de gemiddelde waarden. Op basis van gemiddelde uur- of dagwaarden blijft de waterstand gelijk. Al met al scoort de Staal radarmeting voor het monitoren van oppervlaktewaterstanden beter dan de huidige norm van het waterschap (de druksensor).

Netto Bestellingen Afrekenen

Item Prijs Qty Totaal
Subtotaal €0,00
Verzending
Totaal

Verzendadres

Verzendmethoden